Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

xxangelxx
xxangelxx
Człowiek nigdy nie przeżywa tego, co jest. Przeżywa to, co było albo co będzie
— Andrzej Stasiuk
Reposted bymonamor monamor
xxangelxx
Sam fakt, że boisz się czegoś jest konkretnym dowodem na to, że to się NIE dzieje
— Gavin De Becker
Reposted bykudilottibluebell

February 23 2015

xxangelxx
- Nie mogę w to uwierzyć! - powiedziała Alicja. - Nie możesz? - powiedziała z politowaniem Królowa. - No, spróbuj jeszcze raz! Zrób głęboki wdech i zamknij oczy. - Alicja roześmiała się. - Nie mam co próbować - odrzekła - nie można uwierzyć w to, co niemożliwe. - Zdaje się, że nie masz w tym wielkiej wprawy - powiedziała Królowa. - Ja w twoim wieku zawsze ćwiczyłam to przez pół godziny dziennie. Nieraz jeszcze przed śniadaniem dochodziłam do sześciu niemożliwości, w które udawało mi się uwierzyć.
— Lewis Carroll
Reposted bywszystkodupanuttftmokurdebelepodkreslajmnietellmetruthMalinaMalinowa
xxangelxx
Nigdy nie wyobrażaj sobie, że z tobą jest nie inaczej niż tak, jakby się mogło innym wydawać, że nie inaczej było z taką, jak byłaś, albo mogłaś być, jakby nie było inaczej, niż by się inaczej mogło im wydawać, że byłaś
— L. C.
Reposted byMalinaMalinowa MalinaMalinowa

January 09 2015

xxangelxx
7436 1ddb 500
Reposted byMellaetragaMishalovvielunoliel
xxangelxx
6520 0c2e 500
xxangelxx

January 08 2015

xxangelxx
Jeśli nie pasujesz, nie dopasowuj się
— Viktoria Modesta
Reposted bymagdziaczzawiatrakami

January 06 2015

xxangelxx
6156 e0a1
Reposted byniewolnik niewolnik
xxangelxx
6123 a7c1 500
Reposted bymauaksilence89
xxangelxx
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaeternaljourney eternaljourney
xxangelxx
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans: "Papierowe marzenia"
Reposted frompensieve pensieve viayounganna younganna
xxangelxx
4422 342c 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viayounganna younganna
xxangelxx
Jeśli chcesz - znajdziesz sposób...
Jeśli nie chcesz - znajdziesz powód...

December 15 2014

xxangelxx
Lecz on siedział, a siedząc siedział i siedział jakoś tak siedząc, tak się zasiedział w siedzeniu swoim, tak był absolutny w tym siedzeniu, że siedzenie, będąc skończenie głupim, było jednak zarazem przemożne.
— Witold Gombrowicz

December 14 2014

xxangelxx
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney

December 13 2014

xxangelxx
3177 0973 500

December 06 2014

xxangelxx
2529 23ad 500
Reposted byveroncasusannapanda
xxangelxx
2355 fbec
Reposted byeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl