Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2014

xxangelxx
7677 2193 500

November 29 2014

xxangelxx

November 28 2014

xxangelxx
6415 6cc0 500
Reposted fromgrajki grajki
xxangelxx

November 16 2014

xxangelxx
0748 d061 500
Reposted byitsdrama itsdrama

November 15 2014

xxangelxx

Dar

Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle

— Czesław Miłosz
Reposted byveta veta

November 07 2014

xxangelxx
Jeśli ona jest niesamowita, nie będzie łatwa. Jeśli jest łatwa, nie będzie niesamowita. Jeżeli jest warta Twoich wysiłków, nie poddasz się. Jeśli się poddasz, wtedy jest jasne, że to Ty nie jesteś jej wart
— — Bob Marley
Reposted bylemurekzamknioczyhamagangurShikutokika

November 05 2014

xxangelxx
3142 dfed 500

October 28 2014

xxangelxx
7063 8783
Reposted frompesy pesy viasusannapanda susannapanda
3407 628b 500

alliebirdseed:

Inktober day 9 - My favorite witch!

Reposted fromrewywewy rewywewy viasusannapanda susannapanda
xxangelxx

October 22 2014

xxangelxx
Dostajesz to, czego pragniesz, ponieważ się o to starasz.
— Sophia Amoruso
Reposted byreverentiaazamknioczyzawiatrakamicomiendoliricamasterrpiece

October 13 2014

xxangelxx
Wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko
— Jerzy Pilch
Reposted bymalinkofffakudizawiatrakamicomiendolirica

October 11 2014

xxangelxx

October 05 2014

xxangelxx
2774 d771 500
Reposted fromswojszlak swojszlak viaveronca veronca
xxangelxx
Szukaj w ludziach dobrych cech.Wielu z nas poświęca zbyt dużo czasu na poszukiwaniu wad ludzi, z którymi ma do czynienia.
— prof. Robert Cialdini
Reposted byemiliakulczyckakudipiinkskies

October 04 2014

1534 fc8e 500
Reposted fromsexonadeathbed sexonadeathbed
xxangelxx
Życie jest balansowaniem pomiędzy trzymaniem czegoś a puszczaniem
— Keith Urban
Reposted byclosemyeyes closemyeyes

September 25 2014

xxangelxx
  Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie...
— Ralph Waldo Emers
Reposted bylagabugubanshewildnessheartspurplecornflowerssvartedaudenpannaniczyjadangelsmutnyziemniaksaudadeyeh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl